Polityka prywatności | Five Seasons Group

Polityka prywatności

1. Przedmiot polityki prywatności

W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo informacje o:

 • zasadach świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony www.5s.com.pl;
 • warunkach i zasadach korzystania ze strony www.5s.com.pl;
 • polityce cookies na stronie www.5s.com.pl;
 • zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych przez administratora danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej www.5s.com.pl  w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez osobę korzystającą ze strony internetowej www.5s.com.pl.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach opisanych w polityce prywatności jest Wojciech Bogusławski z siedzibą w Warszawie (02-393) przy ul. Włodarzewska 87/25, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 5262570072 (dalej jako: Spółka lub Administrator).

Spółka przetwarza dane osobowe osób fizycznych w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym przy pomocy witryny internetowej działającej pod adresem: www.5s.com.pl (dalej jako: Portal) oraz w ramach działalności gospodarczej, dotyczącej w szczególności obrotu nieruchomościami.

Spółka przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych i dlatego wszelkie dane użytkowników Portalu (dalej jako: Użytkownicy lub Użytkownik) przetwarzane przy pomocy Portalu są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przetwarzając Państwa dane osobowe Spółka realizuje obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego.

W polityce prywatności znajdą Państwo w szczególności informacje, które Spółka jako administrator danych osobowych jest obowiązana podać osobom, których dane dotyczą, na podstawie art. 13 i 14 RODO.

Spółka stosuje polityki przetwarzania danych osobowych mające na celu ochronę danych osobowych. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczani są wyłącznie pracownicy i inne osoby działające w imieniu Spółki, którym udzielono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i którzy zobowiązali się do zachowania poufności.

Ponieważ Spółka funkcjonuje w grupie przedsiębiorstw w rozumieniu 4 pkt 19) RODO, jeśli jest to niezbędne, wszelkie dane osobowe mogą być przetwarzane w celach administracyjnych grupy przedsiębiorstw, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

2. Kontakt

Gdyby mieli Państwo wątpliwości lub pytania dotyczące polityki prywatności lub ochrony Państwa danych osobowych, kontakt ze Spółką jest możliwy w szczególności poprzez wyżej podany adres rejestrowy Spółki: Development Five Seasons sp. z o.o. sp.k., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Ponadto mogą Państwo nawiązać kontakt w powyższych sprawach, w tym we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę, w szczególności w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, pod adresem e-mail: administratordanych@5s.com.pl.

3. Ogólne zasady korzystania z Portalu

Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.

Za pomocą Portalu można skorzystać z usługi formularza kontaktowego, poprzez który można wyrazić wolę otrzymywania informacji handlowych o inwestycjach podmiotów z grupy Five Seasons lub inwestycjach samego Administratora.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Spółka: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej, w przypadku korzystania z funkcjonalności, w których poczta elektroniczna jest wykorzystywana (np. newsletter, rezerwacja, kontakt mailowy); (3) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome; (4) rozdzielczość ekranu minimum [800 x 600].

Użytkownik Portalu obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Spółki oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania we właściwe pola formularzy danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Dlatego połączenie z Portalem jest realizowane poprzez szyfrowany protokół HTTPS. Pomaga to zapobiegać przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. Klikając w symbol kłódki znajdujący się w pasku adresu uzyskają Państwo informacje dotyczące certyfikatu bezpieczeństwa Portalu, a w zależności od wykorzystywanej przeglądarki – również możliwość przeglądania szczegółowych informacji na temat zapisanych w Państwa urządzeniu plików cookies. Podjęte przez Spółkę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli korzystając z Portalu nie zachowają Państwo ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Spółkę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Portalu mogą Państwo składać na przykład:

 • pisemnie na adres siedziby Spółki;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w punkcie 2.

Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) treści żądania oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Spółka ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji i poinformuje Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli w tym celu podali Państwo adres e-mail.

4. Pliki cookies

Pliki cookies to pliki tekstowe. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego (czyli urządzenia, przy pomocy którego przeglądają Państwo Portal). Służą one rozpoznawaniu Państwa urządzenia końcowego (np. komputera, telefonu, tabletu) przy ponownym połączeniu z Portalem. Pliki cookies służą lepszemu ustaleniu indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Spółka przechowuje pliki cookies na Państwa urządzeniach końcowych i uzyskuje dostęp do zawartych w nich informacji w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (np. zapisując informację o preferencjach językowych);
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika) zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Mogą więc Państwo nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies w urządzeniu końcowym, z którego łączą się Państwo z Portalem. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w Państwa przeglądarce. Dostawcy popularnych przeglądarek internetowych oferują informacje na temat sposobu wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies. Jednak wyłączenie plików cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu.

Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies przy jednoczesnym dalszym korzystaniu z Portalu oznacza akceptację dla plików cookies stosowanych przez Portal. Użytkownik może usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia w każdej chwili.

Zestawienie używanych w Portalu cookies znajduje się tutaj: lista cookies.

Swoje pliki cookies mogą umieszczać w urządzeniu Użytkownika również dostawcy poszczególnych funkcjonalności Portalu, wskazani poniżej.

Spółka korzysta z Google Analytics, które jest narzędziem wykorzystywanym do analizy Państwa wizyt w Portalu. Aplikacje Google Analytics pozwalają na monitorowanie ruchu w Portalu oraz dostosowania jej do Państwa potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych gromadzonych przy pomocy Google Analytics znajdą Państwo pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google może również udostępniać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. Po zainstalowaniu i uaktywnieniu dodatku dojdzie do wyłączenia pomiarów Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez Użytkownika. Dodatek dostępny jest pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Spółka korzysta z usługi DoubleClick, będącej narzędziem wykorzystywanym do prowadzenia działań reklamowych online. Poprzez tą usługę w urządzeniu końcowym umieszczane są cookies, które gromadzą informacje dotyczące korzystania z Portalu przez Użytkownika i służą optymalizacji działań reklamowych Spółki. W celu promowania niektórych usług lub wydarzeń, Spółka może wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych portalach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby informacje o charakterze reklamowym były bardziej trafne oraz dostosowane do preferencji Użytkownika. Takie cookies zapobiegają również ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów cookies umieszczanych na urządzeniach Użytkowników przez DoubleClick i zasad ich działania znajdą Państwo pod adresem: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl.

Google może również udostępniać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Mogą Państwo zrezygnować z personalizacji wyświetlanych na swoim urządzeniu reklam, korzystając z adresu: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl.

5. Odnośniki do zewnętrznych stron internetowych i wtyczki

W Portalu znajdują się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych – m.in. do portalu facebook.com oraz adream.pl. Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem tych stron internetowych są co do zasady administrowane przez podmioty trzecie. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te podmioty określają przepisy prawa, któremu podlegają administratorzy tych serwisów oraz ich regulacje wewnętrzne (np. polityki prywatności). W pewnym zakresie Spółka może być samodzielnym administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach wtyczek lub odnośników umieszczonych w Portalu.

Spółka może być administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do przekierowania z Portalu do zewnętrznego portalu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki, tj. rozszerzenie funkcjonalności Portalu i prowadzenie przez Spółkę działań marketingowych poprzez zewnętrzne portale.

Dane przetwarzane w ten sposób są transmitowane do operatora zewnętrznego portalu, a na tym portalu są administrowane przez jego operatora.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez te podmioty poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Formularz kontaktowy

W Portalu dostępna jest usługa formularza kontaktowego, umożliwiająca Użytkownikowi pozostawienie Administratorowi swoich danych, w tym danych kontaktowych, aby zainicjować kontakt z Administratorem i otrzymać ofertę Administratora. Użytkownik może podać sam adres e-mail lub także numer telefonu. Użytkownik dokonuje wyboru, czy na podany adres e-mail lub numer telefonu chce otrzymać wyłącznie ofertę Administratora, czy w przyszłości chce otrzymywać od Administratora także informacje handlowe o inwestycjach My2Home, zaznaczając odpowiednie pola (tzw. checkbox).

Użytkownik powinien zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę, do której odnośnik znajduje się w treści oświadczenia przy każdym z checkboxów (https://5s.com.pl/polityka-rodo/). Do nawiązania kontaktu niezbędne jest zaznaczenie co najmniej pierwszego checkboxa.

Spółka kontaktuje się z Użytkownikiem w celu przedstawienia ofert i informacji handlowych Użytkownikowi, który w tym celu podał swój adres e-mail lub numer telefonu i użył przycisku „Wyślij”. Do momentu kliknięcia przycisku „Wyślij” jest możliwe zakończenie korzystania z formularza poprzez opuszczenie stron internetowych Portalu lub podstrony, na której znajduje się formularz. Do tego momentu jest również możliwe wprowadzenie zmian do uprzednio wypełnionego pola formularza.

Aby możliwe było nawiązanie kontaktu za pomocą formularza, niezbędne jest podanie przez Użytkownika imienia i nazwiska oraz wybranych danych kontaktowych: podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu prowadzenia korespondencji lub otrzymywania ofert drogą mailową, a podanie numeru telefonu jest niezbędne w celu kontaktowania się lub informowania o ofertach drogą telefoniczną. Niepodanie tych danych uniemożliwi nawiązanie z Użytkownikiem kontaktu, odpowiednio, e-mailowego lub telefonicznego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w wyżej wskazanym celu jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne].

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w powyższym celu znajduje się pod tym adresem: https://5s.com.pl/polityka-rodo/.

7. Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail

Spółka udostępnia m.in. w Portalu dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z nią przy wykorzystaniu elektronicznych środków łączności (poprzez pocztę elektroniczną).

Kontakt jest możliwy poprzez kliknięcie w Portalu w hiperłącze składające się z nazwy adresu e-mail Spółki, co może spowodować automatyczne przekierowanie do programu poczty elektronicznej Użytkownika. Skorzystanie z tej formy kontaktu wymaga ujawnienia danych osobowych, niezbędnych do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi zwrotnej, a więc przede wszystkim adresu e-mail. Brak adresu e-mail uniemożliwi obsługę zapytania Użytkownika przez Spółkę. Użytkownik może dobrowolnie podać także inne dane w celu zidentyfikowania go, ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Na takich samych zasadach Spółka przetwarza dane osobowe, gdy kontaktują się Państwo ze Spółką drogą e-mailową wysyłając e-mail bezpośrednio ze swojej skrzynki e-mailowej na adres e-mail Spółki.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Spółki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prowadzenie z Państwem korespondencji. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu obsługi przesłanej korespondencji.

W zależności od treści wiadomości otrzymanej od Państwa, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, np. do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu zawarcia i realizacji umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO].

Dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres występowania celu, w jakim korespondencja jest prowadzona, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania, a także do upływu okresu przedawnienia roszczeń bądź do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Przetwarzanie danych osobowych w kontakcie telefonicznym

Mogą się Państwo skontaktować ze Spółką telefonicznie – dane kontaktowe podane są m.in. w Portalu. Spółka zażąda podania w rozmowie telefonicznej danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne dla realizacji celu rozmowy telefonicznej, w tym do potwierdzenia tożsamości.

Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, o czym każdorazowo zostaną Państwo poinformowani przed rozpoczęciem rozmowy z przedstawicielem Spółki. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na nagrywanie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie, należy zakończyć połączenie. Rozmowy telefoniczne są nagrywane w celu kontroli jakości świadczonych przez Spółkę usług oraz w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych będzie co do zasady dobrowolne, ale może być wymagane przez Spółkę w zależności od celu ich podania. Niepodanie danych osobowych może wówczas uniemożliwić realizację Państwa celu (np. uzyskania informacji o indywidualnej ofercie).

Dane osobowe pozyskane w ten sposób będą przetwarzane zgodnie z zasadami właściwymi dla określonego celu przetwarzania wynikającego z rozmowy telefonicznej, nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

9. Przetwarzanie danych na portalach społecznościowych

W Portalu znajduje się odnośnik do zewnętrznej strony internetowej – portalu społecznościowego Facebook, w którym Spółka prowadzi swój profil (tzw. fanpage). Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Facebooka są administrowane przez podmiot trzeci. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ten podmiot określają przepisy prawa, któremu podlega administrator tego serwisu oraz jego regulacje wewnętrzne (np. polityka prywatności). Niniejsza polityka prywatności nie reguluje przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot.

Spółka może jednak również być samodzielnym administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach obsługi fanpage’a Spółki, przetwarzając dane osobowe na poniższych zasadach. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę na fanpage’u w portalu społecznościowym dla celów, stanowiących prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], tj.:

 • w celu realizacji działań marketingowych polegających na informowaniu o Spółce oraz jej usługach za pomocą fanpage’a, w tym poprzez udostępnianie postów;
 • w celu udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości przesyłane za pomocą funkcjonalności portalu społecznościowego;
 • w celu prowadzenia dyskusji w postach umieszczanych na fanpage’u, w ramach portalu społecznościowego lub na witrynach internetowych umożliwiających dyskusję za pomocą kont założonych na portalu społecznościowym;
 • w celu uzyskiwania i analizy danych statystycznych – Spółka może pozyskiwać od operatora portalu społecznościowego dane statystyczne dotyczące fanpage’a, są one tworzone na podstawie monitorowania Państwa aktywności na fanpage’u przez operatora danego portalu społecznościowego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku jakichkolwiek form komunikacji ze Spółką przy pomocy portalu społecznościowego, Spółce zostaną automatycznie udostępnione Państwa dane wskazane w określeniu konta (imię, nazwisko lub pseudonim, a także zdjęcie oraz inne informacje ogólnodostępne). W każdej chwili mogą Państwo zaprzestać obserwowania fanpage’a Spółki i usunąć umieszczone przez siebie komentarze. Spółka zwraca uwagę, że publikowanie przez Państwa postów na fanpage’u Spółki będzie skutkowało udostępnieniem Państwa danych osobowych innym użytkownikom portalu społecznościowego i jego operatorowi, na zasadach obowiązujących w danym portalu.

10. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Spółka prowadzi działania rekrutacyjne w oparciu o dokumenty i informacje przekazane przez kandydata do pracy (w szczególności CV, list motywacyjny). Kandydat do pracy powinien przekazywać Spółce dane osobowe niewykraczające poza zakres określony w przepisach prawa pracy. Jeżeli kandydat prześle Spółce dodatkowe dane, podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda kandydata do pracy, wyrażona poprzez przesłanie przez kandydata do pracy dokumentów aplikacyjnych, zawierających dane osobowe.

W zależności od treści ogłoszenia rekrutacyjnego lub ustaleń między kandydatem a Spółką, kandydat może zostać zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub o umowę cywilnoprawną. W przypadku rekrutacji prowadzonej w celu zawarcia umowy o pracę, obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, w tym Kodeksu pracy (w szczególności art. 221 Kodeksu pracy). Podanie informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymagane wyłącznie, jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. W przypadku rekrutacji prowadzonej w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez Spółkę.

Niezależnie od rodzaju zawieranej umowy, niepodanie ww. danych osobowych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa dane były przetwarzane przez Spółkę dla celów przyszłych rekrutacji, należy wyrazić na to zgodę w treści korespondencji ze Spółką lub w treści dokumentów aplikacyjnych. Niewyrażenie takiej zgody będzie skutkowało usunięciem przez Spółkę Państwa danych osobowych po zakończeniu rekrutacji, na którą Państwo aplikują, chyba że zostaną Państwo zatrudnieni w wyniku przeprowadzonej rekrutacji albo że dane będą przechowywane w celu obrony przed roszczeniami.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, aby:

 • ocenić Państwa kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikują;
 • ocenić Państwa zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikują;
 • dokonać wyboru odpowiedniego kandydata do pracy.

Dane osobowe będą zatem przetwarzane:

 • w przypadku gdy formą zatrudnienia jest umowa o pracę – w celu przeprowadzenia przez Administratora czynności związanych z procesem rekrutacji – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy; w zakresie danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawą przetwarzania jest zgoda kandydata do pracy [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z 221a § 1 Kodeksu pracy];
 • w przypadku gdy formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie jako osób, których dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO];
 • w celu dokonania weryfikacji kwalifikacji lub umiejętności kandydata do pracy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wówczas Państwa zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];
 • w celu ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji, na którą Państwo aplikują, a po tym okresie Państwa dane osobowe mogą być przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji. Jeśli dane osobowe nie będą przechowywane w celu ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zostaną usunięte po upływie 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, o ile nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – wówczas Państwa dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej po upływie 24 miesięcy od zakończenia rekrutacji, na którą Państwo aplikowali. W przypadku przesłania przez Państwa swojej aplikacji mimo nieprowadzenia przez Spółkę rekrutacji, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy od dnia złożenia przez Państwa swojej aplikacji.

11. Przetwarzanie danych osobowych w celu negocjacji, zawarcia i realizacji umów

Spółka przetwarza dane osobowe w związku z negocjacjami, procesem zawierania i realizacji umów z innymi podmiotami. Dotyczy to Państwa, gdy są Państwo drugą stroną umowy jako osoby fizyczne albo gdy reprezentują Państwo drugą stronę umowy (np. jako członkowie zarządu, pełnomocnicy, osoby kontaktowe). W takim przypadku dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz w celu realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO] lub z podmiotem, który reprezentuje osoba, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę, tj. dla celów dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego, archiwizacji [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • w celu wykonania obowiązków prawnych, a w szczególności podatkowych i rachunkowych, nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO].

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale wymagane przez Spółkę i niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy. Jeśli dane te są konieczne do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego – wówczas zakres wymaganych danych wynika z przepisów prawa, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy przed notariuszem. W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych podanie danych może być obowiązkowe (np. do wystawienia faktury VAT), co wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Przy prowadzeniu działalności dot. obrotu nieruchomościami, Spółka korzysta z usług pośredników na rynku nieruchomości. W takim przypadku Państwa dane osobowe Spółka może otrzymać od tych pośredników, którzy są obowiązani poinformować Państwa o zamiarze przekazania danych osobowych Spółce.

Dane osobowe są przechowywane przez czas realizacji umowy i trwania wynikających z niej stosunków prawnych (np. stosunku współwłasności nieruchomości) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

12. Odbiorcy danych

W zależności od celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Spółki określone usługi. Zakres ujawnianych danych nie wykracza poza potrzebę uzasadnioną charakterem takich usług. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, o ile skorzystanie z tradycyjnej formy korespondencji okaże się niezbędne. Odbiorcą wszelkich danych przetwarzanych w formie elektronicznej może być podmiot zajmujący się obsługą IT Spółki lub dostarczaniem rozwiązań IT (np. oprogramowania). W przypadku danych przetwarzanych dla celów e-mail marketingu, dane mogą być ujawnione podmiotowi świadczącemu usługi mass mailingu.

Poza tym odbiorcami danych mogą być banki oraz podmioty świadczące usługi marketingowe, prawne lub księgowe. Dane osobowe mogą być także ujawnione podmiotom funkcjonującym ze Spółką w ramach grupy przedsiębiorstw (dla celów administracyjnych).

W przypadku umów w formie aktu notarialnego, odbiorcą danych będzie notariusz.

Dane osobowe mogą też zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

13. Okres przechowywania danych osobowych

Spółka nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji określonego celu przetwarzania. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych został wskazany przy poszczególnych czynnościach przetwarzania wymienionych w polityce prywatności.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dane będą przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. okres przechowywania dokumentów księgowych).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

14. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Co do zasady Spółka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG). Jeśli jednak przekazanie danych osobowych poza EOG jest niezbędne, Spółka informuje o tym podczas pozyskiwania danych osobowych. Spółka podejmie wszelkie starania, aby przetwarzanie danych osobowych poza EOG następowało z zastosowaniem najwyższych standardów, co nastąpi w szczególności poprzez:

 • korzystanie z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe w państwach trzecich, w odniesieniu do których została wydana decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Przekazanie danych w ograniczonym zakresie może być niezbędne np. przy korzystaniu przez Spółkę z określonych rozwiązań informatycznych.

15. Państwa uprawnienia

Jako osobom, których dotyczą przetwarzane przez Spółkę dane osobowe, przysługuje Państwu prawo:

 • żądania dostępu do danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do przeniesienia danych osobowych do innego administratora w przypadku, gdy dane osobowe pochodzą od Państwa, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16. Okres obowiązywania polityki prywatności

Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 19 lutego 2021 r. do czasu jej zmiany i opublikowania zmienionej wersji przez Spółkę.