Polityka RODO | Five Seasons Group

Polityka RODO

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Bogusławski z siedzibą w Warszawie (02-393) przy ul. Włodarzewska 87/25, NIP: 5262570072 (dalej: „Spółka”).

Aby możliwe było nawiązanie kontaktu za pomocą formularza, niezbędne jest podanie przez Państwa imienia i nazwiska oraz wybranych danych kontaktowych: podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu prowadzenia korespondencji lub otrzymywania ofert drogą mailową, a podanie numeru telefonu jest niezbędne w celu kontaktowania się lub informowania o ofertach drogą telefoniczną. Niepodanie tych danych uniemożliwi nawiązanie z Państwem kontaktu, odpowiednio, e-mailowego lub telefonicznego.

Zaznaczenie pierwszego pola (checkbox), oznaczonego gwiazdką jest konieczne, aby skorzystać z formularza i umożliwić Spółce kontakt z Państwem. Zaznaczenie drugiego pola jest opcjonalne i niezbędne do zaznaczenia wyłącznie, jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o innych inwestycjach i ofertach My2Home.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w celu:

  • skontaktowania się z Państwem i przedstawienia oferty w związku z wyrażeniem przez Państwa chęci otrzymania oferty dotyczącej inwestycji sprzedawanej przez Wojciech Bogusławski oraz Rafał Gójski RG Consulting podany adres e-mail lub numer telefonu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
  • informowania Państwa o innych inwestycjach i ofertach sprzedaży apartamentów przez Wojciech Bogusławski oraz Rafał Gójski RG Consulting, jeżeli wyrazili Państwo chęć otrzymania takich informacji na podany adres e-mail lub numer telefonu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
  • obrony lub dochodzenia roszczeń, a także w celach administracyjnych w ramach grupy przedsiębiorstw, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi informatyczne, hostingowe, sprzedaży, administracyjne lub prawne, a w przypadku wyrażenia przez Państwa woli nabycia apartamentu – również podmiot świadczący na rzecz Spółki usługi księgowe. Odbiorcą danych będzie podmiot uprawniony do reprezentacji Spółki, tj. komplementariusz Spółki.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody oraz do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem, chyba że dojdzie do zawarcia umowy między Państwem a Spółką.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Udzieloną przez Państwa zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę.

Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Spółki lub poprzez e-mail na adres: kontakt@5s.com.pl. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.