Zakup lokalu użytkowego, zwłaszcza w kontekście apartamentu w condohotelu, to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści. Jest to jednak również związane z różnymi kwestiami formalnymi, w tym związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT). Jak dokładnie odliczyć VAT przy zakupie lokalu użytkowego oraz jakie kroki należy podjąć, aby to zrobić prawidłowo?

Kupno nieruchomości, takiej jak apartament w condohotelu, to często inwestycja na lata. Zanim jednak przystąpimy do cieszenia się zyskami z wynajmu czy korzystania z nieruchomości na własne potrzeby, musimy zmierzyć się z kwestiami formalnymi, w tym z VAT-em. O ile niektóre transakcje mogą być zwolnione z tego podatku, to zakup lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu VAT. Niemniej jednak, istnieje możliwość odliczenia części tego podatku, co może znacząco wpłynąć na sytuację finansową.

Lokal użytkowy w condohotelu

Condohotel to kompleks mieszkalny składający się z odrębnych jednostek mieszkaniowych, które należą do różnych właścicieli. Warto zaznaczyć, że kondominium to nie autonomiczne mieszkania, co oznacza, że ​​nie ma możliwości zameldowania się w tych lokalach.

Co jest szczególnie ważne, to fakt, że w przypadku zakupu apartamentu w condohotelu, nabywcy mogą ubiegać się o całkowity zwrot podatku VAT. Ta korzyść nie jest ograniczona tylko do firm, ale również obejmuje osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Warto zrozumieć, że odliczenie VAT przy zakupie lokalu użytkowego jest możliwe, niezależnie od statusu podatkowego nabywcy. To istotne świadczy o dostępności tej korzyści dla szerokiego grona potencjalnych inwestorów.

Ustawa o podatku od towarów i usług

Najważniejszą podstawą prawną regulującą kwestie związane z VAT przy zakupie nieruchomości jest “Ustawa o podatku od towarów i usług”. Zgodnie z jej zapisami, przy zakupie lokalu użytkowego istnieje[ możliwość odliczenia części VAT, co pozwala na zmniejszenie kosztów. Odliczenie to opisane jest w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, który stanowi, że: “Podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 89d–89h.” Zgodnie z tym przepisem, podatnik ma prawo odliczyć część VAT od zakupu lokalu użytkowego, o ile spełni określone warunki i procedury.

Warunki odliczenia VAT lokalu użytkowego

Prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie lokalu użytkowego przysługuje nabywcy, który:

– jest czynnym płatnikiem podatku VAT,

– nabywa lokal z myślą o wykorzystaniu go do osiągania przychodów objętych opodatkowaniem VAT. Może to być na przykład lokal użytkowy lub mieszkalny zakupiony z myślą o podnajmie osobom trzecim, którym nabywca będzie wystawiał faktury Vat.

Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje w tym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej, niż w okresie, w którym doszło do wystawienia i przekazania faktury VAT ( art. 86 ust. 10b pkt 1).

Faktura musi być wystawiona na imię lub na nazwisko firmy, w której jesteśmy zarejestrowani jako podatnicy VAT. Powinna zawierać wszystkie wymagane dane, w tym NIP sprzedawcy i nabywcy, opis zakupionego lokalu, kwotę netto i VAT.

Jeśli z jakiegoś powodu odliczenie nie zostanie dokonane, podatnik ma na to dwa kolejne okresy rozliczeniowe – dwa miesiące przy rozliczaniu miesięcznym lub dwa kwartały przy rozliczaniu kwartalnym.

Deklaracja VAT

Zwrot podatku Vat następuje na podstawie deklaracji za okres rozliczeniowy. W deklaracji tej należy uwzględnić kwotę podatku Vat, za lokal użytkowy. Przy wypełnianiu deklaracji podatnik może zadecydować, czy woli otrzymać zwrot podatku bezpośrednio na rachunek bankowy, czy też chce przesunąć nadwyżkę na kolejny okres. Jeśli podatnik zadecyduje, że chce otrzymać zwrot podatku na konto bankowe, musi określić w jakim terminie ten zwrot ma nastąpić. Do wyboru są następujące opcje: 25, 60 i 180 dni.

Wynajem to konieczność

Zakupiony lokal użytkowy musi być używany do celów związanych z działalnością opodatkowaną VAT lub zamierzać go tak wykorzystać. Oznacza to, że jeśli planujemy wynajmować ten lokal, to odliczenie VAT będzie możliwe. Jeśli zakupujemy go wyłącznie do celów prywatnych, nie będziemy mieli prawa do odliczenia VAT.

Procedura odliczenia VAT

Aby odliczyć VAT przy zakupie lokalu użytkowego, trzeba przejść przez kilka kroków:

  1. Rejestracja jako podatnik VAT

Jeśli nie jesteśmy jeszcze zarejestrowani jako podatnicy VAT, musimy dokonać tej rejestracji.

  1. Zakup lokalu użytkowego

Dokonujemy zakupu lokalu użytkowego i otrzymujemy fakturę VAT od sprzedawcy.

  1. Przygotowanie dokumentów

Zachowujemy wszystkie dokumenty związane z zakupem, w tym fakturę VAT oraz akt notarialny. Jednak sam akt notarialny nie jest dokumentem uprawniającym do odliczenia podatku Vat za lokal użytkowy. Najważniejsza jest faktura.

  1. Wypełnienie deklaracji VAT

W okresie rozliczeniowym składamy deklarację VAT i w niej dokonujemy odliczenia VAT od zakupu lokalu użytkowego.

  1. Pamiętaj o terminach

Należy przestrzegać terminów związanych z odliczeniem VAT. Niezwłoczne podjęcie działań po zakupie lokalu oraz regularne składanie deklaracji VAT to kluczowe elementy prawidłowego rozliczenia podatku.

Wnioski

Zakup lokalu użytkowego, w tym apartamentu w condohotelu, to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści finansowych. Jednak aby cieszyć się zyskami, trzeba poznać zasady związane z odliczaniem VAT. Przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług oraz staranne prowadzenie dokumentacji to klucz do sukcesu w tej kwestii. W praktyce takie rozwiązane może znacząco zmniejszyć koszty i zwiększyć zyski.