Wpis do księgi wieczystej stanowi potwierdzenie praw własności do lokalu użytkowego, a jednocześnie jest ważnym elementem przy dokonywaniu transakcji związanych z nieruchomością. W tym artykule omówimy najważniejsze informacje, jakie musisz wiedzieć na temat księgi wieczystej lokalu użytkowego, w tym jak ją odczytać, jakie informacje są w niej zawarte i jakie obowiązki ciążą na właścicielu nieruchomości.

Księga wieczysta lokalu użytkowego to dokument, w którym zapisane są informacje dotyczące prawa własności oraz wszelkich obciążeń nieruchomości. Tak jak w przypadku mieszkania, kupując lokal użytkowy należy dokonać odpowiedniego wpisu w księdze.

Co należy rozumieć pod pojęciem lokal użytkowy?

Lokal użytkowy to przestrzeń, która została przeznaczona na cele niezwiązane z zamieszkaniem, takie jak prowadzenie działalności gospodarczej, biura, magazynu czy sklepu. Lokal użytkowy może mieć różną powierzchnię i znajdować się w różnych typach budynków, takich jak kamienice, aparthotele, hale magazynowe, obiekty handlowe czy biurowce. Rodzaje lokali użytkowych można podzielić ze względu na ich przeznaczenie, na:

 • lokale usługowe – takie jak fryzjer, apartament na wynajem, salon kosmetyczny, kancelaria prawnicza, itp.
 • lokale handlowe – takie jak sklep spożywczy, butik, galeria handlowa, itp.
 • lokale biurowe – takie jak biura firmowe, kancelarie, agencje reklamowe, itp.
 • lokale magazynowe – takie jak hale magazynowe, magazyny do wynajęcia, itp.
 • lokale gastronomiczne – takie jak restauracje, kawiarnie, bary, itp.

To co nas najbardziej interesuje, to czy apartament w hotelu może być traktowany jako lokal użytkowy. Otóż zdecydowanie tak,  ponieważ służy on do celów niezwiązanych z zamieszkaniem, a wynajmu na krótki okres. Tego typu lokale użytkowe często są wykorzystywane w branży hotelarskiej jako luksusowe apartamenty na wynajem dla gości.

Jednakże, ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, że apartamenty mogą mieć rożny charakter pod kątem prowadzonej w nich działalności.  Różnica ta wynika głównie z okresu, na który dany lokal jest wynajmowany – lokale mieszkalne są wynajmowane na dłuższy okres, podczas gdy apartamenty hotelowe najczęściej na krótszy okres, najczęściej doby.

Jak kupić lokal użytkowy?

Kupno lokalu użytkowego jest procesem, który wymaga nie tylko sporych środków finansowych, ale także czasu i zaangażowania. Jakie kroki warto podjąć przed zakupem lokalu użytkowego, aby nie żałować swojej decyzji?

 • Określenie potrzeb i celów – przed zakupem lokalu użytkowego warto dokładnie przemyśleć, jakie cele chcemy w nim zrealizować i jakie wymagania musi spełniać. Należy wziąć pod uwagę między innymi lokalizację, metraż, przeznaczenie, standard wykończenia oraz możliwości przyszłej adaptacji.
 • Poszukiwanie odpowiedniej nieruchomości – można skorzystać z różnych źródeł, takich jak portale internetowe z ofertami nieruchomości, biura nieruchomości czy ogłoszenia na tablicach ogłoszeń. Ważne jest, aby dokładnie przebadać rynek i porównać dostępne oferty.
 • Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości – przed podjęciem decyzji o zakupie warto dokładnie przebadać stan prawny nieruchomości, w tym sprawdzić, czy lokal ma wpis do księgi wieczystej, czy nie jest obciążony hipoteką czy innymi ograniczeniami.
 • Negocjacje i umowa – po dokładnej weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, warto przystąpić do negocjacji ceny z właścicielem. Można też skorzystać z usług prawnika, który pomoże w przygotowaniu umowy sprzedaży i weryfikacji jej treści.
 • Finansowanie – kupno lokalu użytkowego wymaga znacznych środków finansowych, dlatego warto zastanowić się nad źródłem finansowania. Można skorzystać z kredytu hipotecznego lub wykorzystać zaoszczędzone do tej pory pieniądze.
 • Przeprowadzenie transakcji – po podpisaniu umowy i uregulowaniu opłat notarialnych oraz podatków, można przystąpić do przeprowadzenia transakcji. Właściciel nieruchomości przekazuje lokalu użytkowego kupującemu, a ten staje się jego właścicielem.

Warto pamiętać, że kupno lokalu użytkowego to inwestycja na dłuższy czas, dlatego warto dokładnie przebadać rynek, dokonać wyceny nieruchomości i dokładnie przebadać stan prawny nieruchomości przed podjęciem decyzji o zakupie.

Czy trzeba być przedsiębiorcą żeby kupić lokal użytkowy?

Lokal użytkowy może być kupiony przez osoby fizyczne, jak również przez firmy czy spółki, które planują prowadzić w nim swoją działalność gospodarczą. Właściciel lokalu użytkowego może go wykorzystać na różne sposoby, np. na prowadzenie działalności gospodarczej, wynajem lub jako miejsce pracy dla siebie i swoich pracowników.

Warto jednak zwrócić uwagę, że posiadanie lokalu użytkowego wiąże się z obowiązkami podatkowymi i innymi kosztami, takimi jak opłaty za media czy konserwację nieruchomości.

Weryfikacja księgi wieczystej lokalu użytkowego

Przed zakupem należy dokładnie przeanalizować wpisy w księdze wieczystej lokalu użytkowego. To dokument, który potwierdza prawo własności do nieruchomości, w tym w szczególności lokalu użytkowego. Księga wieczysta jest prowadzona przez Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości i zawiera informacje o prawach związanych z danym lokalem, takich jak prawa własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego.

Wpis do księgi wieczystej lokalu użytkowego jest dokonywany na wniosek właściciela lub na podstawie wyroku sądu. Dokument ten ma duże znaczenie, ponieważ stanowi prawny dowód na rzecz prawo własności lub innego prawa rzeczowego do lokalu użytkowego.

Dzięki księdze wieczystej można sprawdzić, czy dany lokal użytkowy jest wolny od obciążeń, np. hipoteki czy zastawu. Wpis hipoteki do księgi wieczystej lokalu użytkowego stanowi informację o tym, że dany lokal jest obciążony hipoteką, co może wpłynąć na jego wartość rynkową.

Warto jednak zauważyć, że wpis hipoteki do księgi wieczystej nie oznacza automatycznie, że właściciel nie może swobodnie dysponować lokalem użytkowym. Właściciel ma prawo do korzystania z lokalu i zbywania go, ale zawsze musi uwzględnić hipotekę i uregulować swoje zobowiązania względem wierzyciela. W przypadku sprzedaży lokalu obciążonego hipoteką, wierzyciel ma pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń z kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

Wpis do księgi wieczystej lokalu użytkowego zawiera więc informacje:

 • Dane właściciela – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP (jeśli właścicielem jest osoba fizyczna) lub dane firmy (jeśli właścicielem jest spółka).
 • Opis nieruchomości – numer działki, numer księgi wieczystej, opis lokalizacji nieruchomości, metraż, przeznaczenie, ewentualnie informacje o sąsiednich nieruchomościach.
 • Ograniczenia w użytkowaniu nieruchomości – jeśli istnieją, w księdze wieczystej powinny zostać odnotowane ograniczenia w użytkowaniu nieruchomości, takie jak hipoteka, użytkowanie wieczyste, służebność przesyłu, służebność drogi czy zastaw.
 • Historia transakcji – w księdze wieczystej powinny zostać odnotowane wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości, takie jak sprzedaż, darowizna, zamiana czy wydzierżawienie.
 • Informacje o postępowaniach sądowych – jeśli wobec nieruchomości toczyły się lub toczą się postępowania sądowe, w księdze wieczystej powinny zostać odnotowane informacje o tych postępowaniach.

Księga wieczysta jest dokumentem jawności, co oznacza, że każda osoba ma prawo do wglądu w jej treść. Koszty wpisu do księgi wieczystej ponosi zazwyczaj właściciel lokalu użytkowego. W przypadku gdy wpis do księgi wieczystej jest dokonywany w związku z nabyciem nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży lub darowizny, koszt ten zwykle ponosi nabywca nieruchomości. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowią inaczej.

Czym różni się księga wieczysta mieszkania od lokalu?

Zarówno księga wieczysta mieszkania, jak i lokalu użytkowego, są dokumentami potwierdzającymi prawo własności nieruchomości. Różnica między nimi polega głównie na tym, jakie prawa do nieruchomości posiadają ich właściciele.

Księga wieczysta mieszkania dotyczy praw własności do nieruchomości, która została wyodrębniona z budynku mieszkalnego. Oznacza to, że właściciel takiego mieszkania posiada prawa do wnętrza lokalu oraz udziału w częściach wspólnych budynku, takich jak klatki schodowe czy winda.

Natomiast księga wieczysta lokalu użytkowego dotyczy prawa własności do nieruchomości, która została wyodrębniona z budynku niebędącego budynkiem mieszkalnym. Właściciel takiego lokalu posiada prawa do wnętrza nieruchomości oraz udziału w częściach wspólnych, takich jak np. parking czy hall.

Jak sprawdzić księgę wieczystą lokalu użytkowego?

Przed zakupem nieruchomości warto sprawdzić księgę wieczystą, aby mieć pewność, że nie ma na niej żadnych obciążeń, takich jak hipoteka czy zastaw. Aby to zrobić, należy skierować się do sądu rejonowego właściwego dla siedziby nieruchomości lub skorzystać z usług notariusza.

Księga wieczysta zawiera informacje o aktualnym właścicielu, o przebiegu przeszłych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz o wszelkich obciążeniach, takich jak hipoteki czy zastawy. W przypadku, gdy na księdze wieczystej pojawią się jakieś obciążenia, warto dokładnie je przeanalizować, ponieważ mogą one wpłynąć na wartość nieruchomości.

Podsumowanie

Przygotowując się do zakupu lokalu użytkowego musisz wiedzieć, że księga wieczysta stanowi oficjalny dokument, w którym zapisane są informacje o nieruchomości. Warto dokładnie ją przebadać przed zakupem, aby upewnić się, że lokal użytkowy jest wolny od obciążeń, a informacje w księdze są aktualne i zgodne z rzeczywistością.