Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zaprezentowało wyniki dwudziestej pierwszej edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2023 – najobszerniejszego i najbardziej znaczącego badania, na podstawie którego co roku kształtuje się profil polskiego inwestora indywidualnego. Kim jest i czy inwestuje w nieruchomości?

Badanie przeprowadzono na 4546 inwestorach (kobietach i mężczyznach) między lipcem a październikiem 2023 roku, a ogłoszone wyniki zbiegły się z trwającym Forum Finansów i Inwestycji 2023. Partnerami strategicznymi badania były Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Komisja Nadzoru Finansowego, a partnerem merytorycznym – polska agencja badawcza PBS.

Zauważalne jest, że polscy inwestorzy indywidualni coraz chętniej lokują swoje środki na rynkach zagranicznych, a do swoich portfeli z zapałem dodają ETF-y i obligacje. To jedne z kluczowych wniosków płynących z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2023. Jakie jeszcze ciekawe wnioski wynikają z badania?

Kim jest polski inwestor indywidualny?

W tradycyjny sposób, przewaga mężczyzn (92,2%) nad kobietami (7,8%) pozostaje niezmienna. W kwestii wykształcenia również niewiele się zmienia – 76,7% inwestorów ma wykształcenie wyższe, z czego 21,4% posiada wykształcenie ekonomiczne. Średnia wieku polskiego inwestora indywidualnego wynosi około 40 lat. Struktura wiekowa potwierdza, że największą grupę stanowią inwestorzy w sile wieku, a obserwuje się także niewielki wzrost liczby inwestorów w najmłodszej grupie wiekowej.

Warto zauważyć, że wiek nie zawsze idzie w parze z doświadczeniem – ponad połowa uczestników badania deklaruje, że zajmuje się inwestowaniem mniej niż 5 lat. W tym gronie znajdują się zarówno ci, którzy zaczęli inwestować w okresie pandemii, jak i w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę. Ten trend może być widoczny także w przyszłych edycjach badania.

Motywacje do inwestowania

W obliczu wysokiej inflacji, rynkowych zawirowań, znacznego stopnia niepewności politycznej i innych zjawisk spędzających sen z powiek, niełatwo znaleźć motywację do inwestowania. Zapytanie o główną motywację badacze rozszerzyli o opcję „wszystkie z powyższych”, na którą zdecydowało się 17,5% respondentów. Dla wielu osób inwestowanie to nie tylko sposób na pokonanie inflacji czy oszczędzanie na emeryturę, ale również pasja, dająca satysfakcję i zaspokajająca potrzebę rozwoju.

Fot.  Kim jest polski inwestor indywidualny i co ma w portfelu [OBI 2023] | Aktualności | SII

Zmiany w portfelu polskiego inwestora

Sytuacja na rynkach, inflacja i napływ nowych inwestorów wpływają na zmiany wartości portfeli deklarowanych przez respondentów.  Zaobserwowano przesunięcie inwestorów do coraz wyższych przedziałów wartości portfela, a odpowiedź „powyżej 500 tys. zł” została podzielona na dwie kategorie. W osobnej kategorii portfelowych milionerów znalazło się 6,1% respondentów.

Fot.  Kim jest polski inwestor indywidualny i co ma w portfelu [OBI 2023] | Aktualności | SII

Wielkość portfela to jedno, a jego skład to drugie. W portfelu przeciętnego polskiego inwestora indywidualnego coraz mniej jest akcji notowanych na polskiej giełdzie, co potwierdza trwającą tendencję spadkową na głównym rynku i NewConnect. Do tej grupy można dodać także GlobalConnect, który po roku działalności nadal nie zdobył znaczącego zainteresowania inwestorów indywidualnych.

Polscy inwestorzy coraz częściej sięgają po akcje i ETF-y notowane na rynkach zagranicznych, co potwierdzają wyniki OBI 2023, utrzymujące trend dywersyfikacji geograficznej obserwowany wśród polskich inwestorów także w poprzednich latach. Dużym zainteresowaniem cieszą się również obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, a ich popularność związana jest z wysoką inflacją.

Nieruchomości ze spadkiem

Fot.  Kim jest polski inwestor indywidualny i co ma w portfelu [OBI 2023] | Aktualności | SII

Okazuje się, że zainteresowanie inwestycjami w nieruchomości nieznacznie rosło w latach 2018-2021. W 2022 nastąpił dynamiczny wzrost zainteresowania tego rodzajem inwestycji, z 9,9% do 13,4%. Jednak już rok później, w 2023 roku, nastąpił spadek tego rodzaju aktywów w portfelach inwestorów i wyniósł 7,9%, czyli tylko tyle co  pięć lat wcześniej.

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023 – wyniki | Aktualności | SII