Inwestowanie w apartament w condohotelu stało się coraz bardziej atrakcyjne dla wielu osób. Jednak kwestia planowania dziedziczenia takiego apartamentu, który nie każdy wie, jest lokalem użytkowym wiąże się z pewnymi szczególnymi kwestiami prawno-podatkowymi. W poniższym artykule omówimy, jak wygląda prawo dziedziczenia i podatki w kontekście zakupu apartamentu w condohotelu w Polsce.

Apartament w spadku

W Polsce dziedziczenie jest regulowane przez Kodeks Cywilny, który określa zasady przekazywania majątku po zmarłym. Rozróżnia dziedziczenie testamentowe i ustawowe, o ile zmarły nie pozostawił po sobie testamentu.

Jeśli nie zostanie sporządzony testament, dziedzicami ustawowymi są najbliżsi krewni, tacy jak małżonek, dzieci, rodzice czy rodzeństwo zmarłego. Jeśli natomiast zmarły napisał testament, spadek zostanie rozdysponowany zgodnie z wolą zmarłego. Osoba, która zakupiła apartament w condohotelu, może więc sporządzić testament, w którym określi, komu ma zostać przekazane prawo do nieruchomości po jej śmierci. Osoby, które zostały określone jako spadkobiercy w testamencie, mają pierwszeństwo w dziedziczeniu nieruchomości.

Podobnie jest z udziałami w nieruchomości komercyjnej, takiej jak właśnie apartament w condohotelu. Prawa mogą być przekazywane spadkobiercom, ale należy pamiętać, że apartamenty nie są traktowane jak tradycyjne mieszkania.

Dziedziczenie umowy condo

Posiadanie apartamentu w condohotelu wiąże się z zawarciem umowy najmu z operatorem hotelu. Po śmierci właściciela lokalu,  umowa nie zostaje przerwana, ani nie przestaje obowiązywać. Umowa najmu, jako prawo o charakterze obligatoryjnym, wchodzi do masy spadkowej i podlega dziedziczeniu.

Oznacza to, że zobowiązanie związane z taką umową przejdzie na spadkobierców zmarłego najemcy, albo tych, których wskazał w testamencie, a w przypadku braku takiego dokumentu – na tych, którzy dziedziczą po nim z mocy ustawy.

Przez cały czas od otwarcia spadku, czyli od śmierci najemcy, aż do zakończenia postępowania spadkowego, wynajmujący ma prawo domagać się zapłaty czynszu zgodnie z umową. Warto jednak, aby właściciel sprawdził ten zapis w umowie, aby w razie tragedii, najbliżsi nie musieli dochodzić swoich praw.

Podatek od spadku

W Polsce obowiązują podatki od dziedziczenia, które są nakładane na spadkobierców w zależności od wartości spadku i stopnia pokrewieństwa. Istnieje jednak wiele wyjątków i ulg podatkowych. Całkowicie zwolnieni z zapłaty podatku są: małżonek, zstępny (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym i macocha.

Te osoby nie mają obowiązku zapłacić podatku od spadku pod warunkiem, że dopełnią określone formalności. Muszą dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Planowanie dziedziczenia

Planowanie dziedziczenia wymaga kilku kroków, które można podjąć, aby w przyszłości ułatwić przekazanie nieruchomości spadkobiercom i nie martwić się ewentualnymi problemami.

Najważniejszym krokiem jest sporządzenie testamentu, w którym jasno określa się, komu ma być przekazany apartament po śmierci. Testament powinien być sporządzony zgodnie z przepisami prawa, aby uniknąć późniejszych sporów i nieporozumień.

Może go sporządzić osoba, która osiągnęła pełnoletniość i posiada zdolność do czynności prawnych. Ważne jest również, aby osoba, która sporządza testament była w pełni świadoma i zdolna do zrozumienia swoich działań w chwili sporządzania dokumentu. Istnieją dwie główne formy testamentu: testament notarialny i testament własnoręczny. Oczywiście ten pierwszy, jest bardziej wiarygodny. W drugim przypadku konieczny jest własnoręczny pełny podpis.  Po sporządzeniu testamentu warto go przechowywać w bezpiecznym miejscu, a także poinformować bliskich o jego istnieniu.

Jeśli zakupiłeś apartament w condohotelu i jesteś członkiem wspólnoty właścicieli, warto określić, jak ma być zarządzany apartament po śmierci inwestora, włączając w to prawa i obowiązki spadkobierców. Wszystkie te informacje muszą znaleźć się w umowie, jaką podpiszesz z firmą zarządzającą. Warto też porozmawiać ze spadkobiercami w celu wyjaśnienia planów związanych z apartamentem. To pozwoli uniknąć nieporozumień i spornych sytuacji w przyszłości.

Wnioski

Planowanie dziedziczenia to proces, który wymaga starannego przygotowania, w tym sporządzenia testamentu i dopilnowania zapisów umowy z operatorem. Dzięki odpowiedniemu planowaniu dziedziczenia, można uniknąć nieporozumień i uprościć proces przekazania apartamentu spadkobiercom.